1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Chuyển dữ liệu từ phần mềm khác vào MISA Mimosa Online

Chuyển dữ liệu từ phần mềm khác vào MISA Mimosa Online

Chức năng này giúp đơn vị xuất khẩu dữ liệu ra Excel để nhập khẩu nhanh vào phần mềm MISA Mimosa Online.

  1. Xuất khẩu dữ liệu từ phần mềm kế toán Anh Thanh
  2. Xuất khẩu dữ liệu từ phần mềm kế toán DTSoft
  3. Xuất khẩu dữ liệu từ phần mềm kế toán DAS 10
Cập nhật 13/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY