Kế toán Mua hàng

  1. Mua hàng trả tiền ngay
  2. Mua hàng chưa thanh toán
  3. Trả tiền nhà cung cấp
  4. Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho các hóa đơn mua hàng
  5. Sổ chi tiết mua hàng
  6. Xử lý hóa đơn đầu vào
Cập nhật 18/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY