Kho bạc điện tử

*LƯU Ý: Khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa 2022 lên MISA Mimosa Online, chương trình sẽ không lấy lên các hồ sơ giao dịch và báo cáo đối chiếu số dư đã được lập và phê duyệt. Nếu bạn có nhu cầu xem lại lịch sử hồ sơ phát sinh trước khi chuyển đổi dữ liệu thì tra cứu tại trang https://dvc.misa.vn

1. Đăng ký sử dụng Kho bạc điện tử của MISA xem tại đây

2. Kết nối DVC trên Kho bạc điện tử của MISA

Vào phân hệ Kho bạc điện tử trên phần mềm Mimosa Online và nhập tên đăng nhập và mật khẩu giống thông tin đăng nhập vào trang DVC của Kho bạc dvc.vst.mof.gov.vn

3. Sử dụng phân hệ Kho bạc điện tử của MISA

Lập, gửi hồ sơ trực tiếp từ MISA lên DVC KBNN Lập, gửi báo cáo đối chiếu kho bạc trực tiếp từ MISA lên DVC KBNN

– Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch

– Kế toán trưởng phê duyệt/từ chối hồ sơ

– Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ cho KBNN

– Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ

– Kế toán viên lập hồ sơ đối chiếu số dư

– Kế toán trưởng phê duyệt/từ chối hồ sơ đối chiếu số dư

– Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ đối chiếu số dư cho KBNN

– Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ đối chiếu số dư

Xem video hướng dẫn tại đây

Tải video hướng dẫn tại đây

Xem video hướng dẫn tại đây

Tải video hướng dẫn tại đây

 

*Hướng dẫn thay đổi chứng thư số của kế toán trưởng/chủ tài khoản trên trang DVC KBNN sang chữ ký số từ xa MISA eSign: Xem tại đây

Cập nhật 19/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY