1. Trang chủ
 2. Chủ đề thường gặp
 3. Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến

 1. Hướng dẫn xuất khẩu chứng từ kho bạc để nhập khẩu vào dịch vụ công
 2. Làm thế nào khi in chứng từ thanh toán đã được duyệt trên DVC nhưng không nhìn thấy bút ký?
 3. Khi nhập khẩu Mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng trên DVC báo lỗi “Nội dung thanh toán không hợp lệ…” thì phải làm thế nào?
 4. Làm thế nào để ký số vào bảng lương Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho người thụ hưởng (Nghị định 11/2022/NĐ-CP)?
 5. Làm thế nào để gửi bảng lương Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho người thụ hưởng (Nghị định 11/2022/NĐ-CP) cho KBNN ?
 6. Làm thế nào để xóa lịch sử trình duyệt Firefox (khắc phục việc máy tính người dùng chạy chậm)?
 7. Làm thế nào khi không xóa được các hồ sơ/chứng từ có trạng thái là “KBNN từ chối tiếp nhận/xử lý”?
 8. Làm thế nào để gửi yêu cầu hỗ trợ DVC?
 9. Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng DVC phiên bản mới nhất ở đâu?
 10. Làm thế nào khi đơn vị QHNS thêm mới hồ sơ, chương trình DVC báo lỗi “Lỗi phát sinh: class java.lang.ClassCastException null”?
 11. Làm thế nào khi Người sử dụng không tải được bộ cài Chứng thư số của ban cơ yếu chính phủ ở mục phần mềm của trang DVC?
 12. Làm thế nào khi File đính kèm hồ sơ không nhìn thấy chữ ký số của Chủ tài khoản?
 13. Làm thế nào để cập nhật Firefox lên phiên bản mới nhất do máy trạm của người sử dụng chạy Firefox phiên bản cũ?
 14. Làm thế nào để cập nhật mã, tên đơn vị QHNS, địa bàn hành chính (ĐBHC) trong DVC?
 15. Làm thế nào để thay đổi Chứng thư số của CTK – KTT hoặc thay đổi CTK – KTT mới?
 16. Làm thế nào khi hồ sơ thay đổi/bổ sung thông tin của ĐVQHNS đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” nhưng đơn vị không thấy nút “Ký số” ở bước 4 để phê duyệt hồ sơ?
 17. Làm thế nào khi Đơn vị không nhận được tài khoản đăng nhập DVC do nhập sai địa chỉ email của thành viên đơn vị trong hồ sơ đăng ký sử dụng DVC?
 18. Làm thế nào khi đơn vị ký số báo lỗi “Kiểm tra thông tin chứng thư số trên máy, hệ thống không tìm thấy thông tin chứng thư số”?
 19. Làm thế nào khi đơn vị ký số báo lỗi “Phần mềm ký số chưa được bật”?
 20. Làm thế nào khi đơn vị ký số báo lỗi “Hệ thống ký số xử lý không thành công trong quá trình đọc thông tin thiết bị”?
 21. Làm thế nào khi đơn vị ký số báo lỗi “Kích hoạt CTS không thành công” hoặc khi lấy thông tin serial CTS báo lỗi “Array index out of range”?
 22. Làm thế nào khi thành viên của đơn vị QHNS không nhận được mail thông báo về quá trình tiếp nhận, xử lý, thanh toán của Kho bạc?
 23. Làm thế nào khi Chủ TK của đơn vị QHNS khi phê duyệt chứng từ báo lỗi: “Lỗi xảy ra trong quá trình ký số java.io.IOException:… not found as file or resource”?
 24. Làm thế nào khi chọn chức năng của DVC báo lỗi: “Bạn không có quyền sử dụng chức năng này. Yêu cầu liên hệ cán bộ quản trị đơn vị”?
 25. Làm thế nào để ngừng một mã dự án trong đơn vị QHNS (đã đăng ký sử dụng DVC) và tách thành đơn vị riêng sử dụng DVC?
 26. Làm thế nào khi đăng ký thay đổi bổ sung thông tin, đến bước 3 thông tin thành viên chương trình DVC báo lỗi: “Số serial đã tồn tại trong hệ thống”?
 27. Làm thế nào khi đăng ký thay đổi/bổ sung thông tin gặp lỗi: “Chứng thư số đã bị thu hồi. Trạng thái Revoked”?
 28. Sau khi đã ủy quyền Kho bạc thanh toán điện, nước, viễn thông thì hạch toán thế nào trên phần mềm?
Cập nhật 01/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY