Hủy dự toán

Xem phim hướng dẫn:

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Hết ngày 31 tháng 01 năm sau, dự toán ngân sách giao cho đơn vị, dự án, công trình chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết (gọi là số dư dự toán) không được chi tiếp và bị hủy bỏ, kế toán ghi nhận số dự toán bị hủy bỏ:

Nợ TK 00821/00822/0092: Huỷ dự toán (ghi âm).

2. Mô tả nghiệp vụ
  1. Số dư dự toán cuối năm (số còn lại trên tài khoản 008, 009 cuối kỳ) không sử dụng hết được chuyển số dư sang năm sau, để đơn vị làm đề nghị xét chuyển dự toán chuyển năm sau.
  2. Các đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư nếu có dư dự toán) gửi văn bản đề nghị xét duyệt dự toán chuyển sang năm sau, đối với chi thường xuyên lập bảng đối chiếu số liệu số dư dự toán và dự tạm ứng ngân sách đề nghị chuyển sang năm sau hoặc hủy bỏ (theo biểu số 02/ĐVDT kèm theo thông tư 108), gửi kho bạc xác nhận.
  3. Kho bạc xác nhận và gửi cho đơn vị sử dụng ngân sách để gửi lên đơn vị cấp trên.
  4.  Nếu số kinh phí xin xét chuyển không có văn bản của ủy ban nhân dân cùng cấp chấp nhận cho chuyển số dư dự toán sang ngân sách năm sau chi tiếp thì số dư dự toán bị huỷ bỏ.

Ví dụ: Ngày 13/09/2022 đơn vị nhận được quyết định hủy dự toán số 26/QĐ-UBND chi tiết như sau:

  • Nguồn Ngân sách tỉnh tự chủ, khoản 301: hủy 123.000.000đ
  • Nguồn Ngân sách tỉnh không tự chủ, khoản 301: hủy 50.000.000đ
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý: Khi hạch toán, anh/chị hạch toán vào tài khoản cấp cha.

Để nhập số hủy dự toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Điều chỉnh dự toán.

Hoặc tại tab Hủy dự toán, nhấn Thêm.

2. Khai báo thông tin về quyết định hủy dự toán: Ngày quyết định, Số quyết định, Chương, Diễn giải.

3. Nhấn vào dòng Chỉ tiêu thì phần mềm mặc định Nguồn tương ứng với TK Nợ. Dựa vào tính chất nguồn để mặc định sẵn TK Nợ tương ứng:

  • Nguồn kinh phí thường xuyên: TK Nợ 00821.
  • Nguồn kinh phí không thường xuyên: TK Nợ 00822.

5. Nhập Số tiền (lưu ý nhập số âm), Nhóm mục chi, CTMT, Dự án.

6. Nhấn Cất.

Cập nhật 26/01/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY