1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Thiết lập hệ thống
  4. Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước

Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước

Giúp cho kế toán lấy được số dư các tài khoản và danh mục từ năm trước chuyển sang nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Xem phim hướng dẫn:

Các bước thực hiện:

1. Vào \Hệ thống\Quản lý dữ liệu.

2. Tại tab Quản lý dữ liệu, nhấn Thêm dữ liệu\Tạo mới dữ liệu từ năm trước.

3. Tích vào ⏷ để Chọn dữ liệu từ danh sách dữ liệu trong hệ thống.

4. Nhập Tên dữ liệu. Lưu ý không nhập trùng tên dữ liệu đã tồn tại trên hệ thống.

5. Chọn Ngày hạch toán.

*Lưu ý: Chỉ nhập được số dư ban đầu tính đến trước ngày hạch toán và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh từ ngày này.

6. Nhấn Thực hiện.

7. Chương trình sẽ hiển thị tiến trình tạo dữ liệu cụ thể. Nhấn Đồng ý nếu muốn quay về màn hình Quản lý dữ liệu.

8. Phần mềm có hiển thị thông báo, tích để kết chuyển số dư cuối năm 

9. Tại màn hình Quản lý dữ liệu, anh/chị cũng có thể theo dõi được tiến trình tạo dữ liệu. 

10. Hoặc anh/chị xem ở phần thông báo trên phần mềm.

11. Kích đúp chuột vào dữ liệu vừa mới tạo để nhập chứng từ năm tiếp theo.

Cập nhật 01/04/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY