Xuất khẩu báo cáo gửi Kho bạc Nhà nước

Giúp kế toán xuất khẩu được các báo cáo tài chính (TT 107/2017/TT-BTC) để nộp báo cáo cho kho bạc địa phương qua cổng thông tin điện tử hệ thống TKT theo quy định.

Các bước thực hiện:

– Theo quy định của Thông tư 133/2018/TT-BTC thì các đơn vị dự toán không có đơn vị dự toán cấp 1 sẽ phải gửi báo cáo tài chính (mẫu TT 107/2017/TT-BTC) cho Kho bạc quản lý trực tiếp để phục vụ nhu cầu tổng hợp BCTC nhà nước.

– Báo cáo tài chính xuất ra sẽ nộp qua cổng thông tin điện tử hệ thống TKT: http://bctcnn.vst.mof.gov.vn.

Để xuất khẩu báo cáo gửi KBNN, thực hiện như sau:

1. Vào phân hệ Tổng hợp, nhấn Nộp báo cáo cho kho bạc.

2. Khai báo các thông tin:

 • Chọn Năm báo cáo.
 • Nhập Mã đơn vị, kế toán lưu ý nhập mã đơn vị đăng ký với hệ thống TKT của Kho bạc nhà nước. Mã đơn vị đặt theo cấu trúc: <Mã Chương>.<Mã địa bàn>.<Mã quan hệ ngân sách >, trong đó:
  • Mã Chương gồm 3 kí tự.
  • Mã địa bàn gồm 5 kí tự.
  • Mã QHNS gồm 7 kí tự.

Ví dụ: 622.135HH.1234567

Lưu ý: Phải nhập Mã đơn vị chính xác để xuất báo cáo và nộp cho KBNN tại cổng thông tin điện tử hệ thống TKT. Nếu nhập mã đơn vị không đúng thì khi nộp cho KBNN sẽ hiển thị cảnh báo Mã đơn vị không đúng.

 • Nhập Tên đơn vị, Ngày lập báo cáo, Người lập, Ngày ký, Người ký, Người kiểm soát.
 • Tích chọn bộ báo cáo tài chính. Ví dụ xuất khẩu Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp).

Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp), gồm:

 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động
 • B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)
 • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (B01/BSTT) (TT99/2018/TT-BTC)
 • C03/CCTT: Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính

– Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp), gồm:

 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động
 • B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)
 • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (B01/BSTT) (TT99/2018/TT-BTC)
 • C03/CCTT: Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính

– Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Rút gọn), gồm:

 • B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản)
 • B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (TT99/2018/TT-BTC)
 • C03/CCTT: Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính

3. Nhấn Đồng ý để xem bộ báo cáo.

4. Để xem báo cáo nào thì bạn chọn vào tên của báo cáo đó.

5. Trường hợp cần hệ thống kiểm tra số liệu tự động trước khi xuất khẩu thì bạn nhấn Kiểm tra báo cáo.

– Nếu báo cáo tài chính đã chính xác và không có sai lệch, phần mềm hiển thị thông báo như sau:

– Nếu báo cáo tài chính có một số chỉ tiêu không đúng, phần mềm hiển thị thông báo như sau:

 • Để xem cụ thể các sai lệch, nhấn Xem chi tiết. Các nội dung có sai lệch sẽ được đánh dấu đỏ.
 • Còn nếu muốn xuất khẩu danh sách Chỉ tiêu báo cáo không phù hợp ra file excel thì nhấn Xuất excel

6. Sau khi các chỉ tiêu đã chính xác, bạn nhấn Xuất XML trên màn hình Báo cáo nộp cho Kho bạc nhà nước. 

Lưu ý: Chương trình sẽ mặc định lưu về mục tải xuống (Downloads) dẫn đến khó quản lý và khó tìm. Vì vậy để dễ dàng tìm kiếm và quản lý các file tải xuống từ phần mềm bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Bạn thực hiện nộp báo cáo tài chính cho KBNN theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 11/04/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY