Nhập số dư ban đầu

  1. Làm thế nào để nhập hoặc sửa số dư đầu năm?
  2. Tôi muốn chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau thì phải làm thế nào?
  3. Làm thế nào để xóa nhanh được số dư của tài khoản?
  4. Làm thế nào khi xem số dư đầu kỳ trên bảng cân đối số phát sinh không lên hoặc lên không đúng so với số dư đầu kỳ đã nhập?
Cập nhật 25/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY