1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Khi in báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT, nếu chọn Khoản tổng hợp thì sẽ hiển thị số liệu của Khoản tổng hợp thay vì số liệu của từng Khoản con chi tiết

Khi in báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT, nếu chọn Khoản tổng hợp thì sẽ hiển thị số liệu của Khoản tổng hợp thay vì số liệu của từng Khoản con chi tiết

1. Mục đích

Khi in báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT, nếu chọn Khoản tổng hợp thì sẽ hiển thị số liệu của Khoản tổng hợp thay vì số liệu của từng Khoản con chi tiết.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13: Khi in báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT, nếu chọn tham số Khoản là Khoản tổng hợp thì trên báo cáo sẽ hiển thị số liệu của các Khoản con chi tiết, kế toán phải xuất báo cáo ra file excel để sửa lại mã khoản, mất thời gian và tốn công sức.

– Kể từ phiên bản R13: Nếu chọn Khoản tổng hợp thì trên báo cáo B01/BCQT hoặc F01-01/BCQT sẽ hiển thị tên cột Khoản là Khoản tổng hợp đã chọn, số liệu là số liệu tổng hợp của các khoản con chi tiết.

Ví dụ: Đơn vị tách Khoản 371: Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng thành 2 khoản chi tiết: Khoản 371.1 – Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng cấp Quận và Khoản 371.2 – Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng cấp Thành phố. Cuối năm, đơn vị lập báo cáo B01/BCQT, trên báo cáo cần hiển thị số liệu của Khoản tổng hợp 371.

  • Vào phân hệ Báo cáo, chọn Báo cáo quyết toán.
  • Kích đúp chuột tại báo cáo B01/BCQT.

  • Khai báo tham số báo cáo, chọn Khoản 371. Nhấn Xem báo cáo.

  • Báo cáo được in ra như sau:

Cập nhật 06/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY