1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

R14 (Phát hành ngày 22/04/2024)

MỤC CHI TIẾT
KHO BẠC Đáp ứng in Bảng kê chứng từ thanh toán của các chứng từ đã được Kho bạc thanh toán tạm ứng. Xem tại đây
KHO BẠC ĐIỆN TỬ Đáp ứng 1 hồ sơ giao dịch có thể liên kết với nhiều hồ sơ khác nhau. Xem tại đây
TIỀN GỬI Đáp ứng lập nhanh chứng từ Chuyển tiền nội bộ từ chứng từ Thu tiền gửi. Xem tại đây
HÓA ĐƠN Với đơn vị có kết nối MISA meInvoice, phần mềm đáp ứng chọn khoảng thời gian lấy dữ liệu từ meInvoice tránh mất nhiều thời gian chờ.
THUẾ [HOT] Đáp ứng lập và in Mẫu 04/TNDN: Tờ khai thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC để nộp cho Cơ quan thuế theo quy định. Xem tại đây
TIỆN ÍCH
 
1. Đáp ứng in Báo cáo tổng hợp công nợ chi tiết theo Mã thống kê. Xem tại đây
[HOT] 2. Bổ sung cảnh báo khi đơn vị mở tài khoản ngang cấp với tài khoản theo TT107/2017/TT-BTC. Xem tại đây
3. Khi đăng ký gia hạn trên phần mềm Mimosa Online, phần mềm hiển thị đúng các gói gia hạn/mua thêm theo đúng số lượng người dùng của đơn vị. Xem tại đây
4. Khi chọn chứng từ tham chiếu cho Phiếu chi và Chi tiền gửi, các thông tin Diễn giải, Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu Mục sẽ lấy theo chứng từ tham chiếu để không mất thời gian nhập lại. 
5. Đáp ứng thiết lập Số chữ số thập phân cho số tiền ngoại tệ khi in chứng từ, báo cáo. Xem tại đây
[HOT] 6. Tích hợp Trợ lý trí tuệ nhân tạo AVA nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Xem tại đây

R13 (Phát hành ngày 01/04/2024)

MỤC  CHI TIẾT
DANH MỤC Đáp ứng thêm nhanh Khách hàng, nhà cung cấp từ thông tin Mã số thuế. 
KHO BẠC Bổ sung tham số Theo dõi theo mã dự phòng khi in báo cáo đối chiếu Mẫu 01a, 02a. Xem tại đây
KHO BẠC ĐIỆN TỬ
 
 
1. Đáp ứng lập đồng thời Mẫu C2-02a và Mẫu số 09: Bảng thanh toán dành cho các đối tượng thụ hưởng. Xem tại đây
2. Bổ sung chức năng Nhân bản tại màn hình danh sách Hồ sơ giao dịch. Xem tại đây
3. Bổ sung chức năng Thêm hồ sơ liên kết trên giao diện lập hồ sơ giao dịch. Xem tại đây
4. Khi nộp hồ sơ Mẫu 01a, 02a, nếu chọn tham số kỳ báo cáo là Năm thì báo cáo gửi sang KBNN sẽ hiển thị đúng là “Năm”. Xem tại đây
5. Khi lập hồ sơ Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT, hệ thống sẽ gửi cả thông tin CTMT để KBNN phê duyệt hồ sơ. 
6. Bổ sung tham số Hiển thị nguồn chi tiết nhất khi in Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT. Xem tại đây
TIỀN MẶT Nếu xuất khẩu Mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi trên Phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc thì hiển thị tên file xuất ra theo giấy báo nợ. Xem tại đây
HÓA ĐƠN
 
Đối với các đơn vị có sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice, kế toán có thể in Bảng kê hóa đơn đang sử dụng để theo dõi, quản lý hóa đơn. Xem tại đây
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


1. Với đơn vị có kết nối MISA QLTS, kế toán có thể hạch toán đúng với tài sản có nguồn hình thành là nguồn ODA.
2. Trường hợp đơn vị kết nối với MISA QLTS có mã QHNS tồn tại trên nhiều tỉnh/thành phố khác nhau, kế toán sẽ cần chọn đơn vị để kết nối. Xem tại đây
3. Đáp ứng lọc và sửa thông tin Danh sách tài sản trên chứng từ Hao mòn TSCĐ từ MISA QLTS. Xem tại đây
TIỀN LƯƠNG

1. Đáp ứng in Bảng khấu trừ không thường xuyên tại màn hình Khấu trừ không thường xuyên. Xem tại đây
2. Đáp ứng in Bảng thu nhập không thường xuyên tại màn hình Thu nhập không thường xuyên. Xem tại đây
[HOT] 3. Đáp ứng Xuất XML mẫu 05/KK-TNCN và mẫu 05/QTT-TNCN tại màn hình tính thuế TNCN. Xem tại đây
TỔNG HỢP

1. Bổ sung tiện ích Nộp báo cáo tại màn hình Lập báo cáo tài chính. Xem tại đây
2. Khi kiểm tra đối chiếu số liệu báo cáo C03/CCTT với B01/BCTC và B04/BCTC, kế toán có thể xem được tất cả các chỉ tiêu đối chiếu kể cả chỉ tiêu không có chênh lệch. 
TIỆN ÍCH
[HOT] 1. Đáp ứng tự thiết kế bìa sổ cho một số loại sổ sách, báo cáo trên phần mềm. Xem tại đây
2. Tại phần sửa mẫu Nội dung, khi chọn vào nội dung nào thì phần Thêm thông tin sẽ hiển thị thêm Diễn giải. Xem tại đây
3. Trên chứng từ, nếu nhập TK Nợ 511x, 512x thì cột nghiệp vụ mặc định là Nộp phục hồi – Thực chi.
4. Đáp ứng quy chuẩn thiết kế chung của các phần mềm HCSN về thanh tiêu đề, menu người dùng, menu trợ giúp, tiện ích để đảm bảo đồng nhất.
5. Khi di chuột vào một biểu tượng/chức năng bất kỳ trên phần mềm sẽ hiển thị tên chức năng đó để dễ thao tác. 
6. Đáp ứng hiển thị đủ và đúng Chức danh người ký trên chứng từ, báo cáo trong trường hợp tên chức danh dài. Xem tại đây
[HOT] 7. Kế toán có thể chủ động kiểm tra các Mã số thuế nằm trong danh sách doanh nghiệp có rủi ro hoặc đã ngừng hoạt động để kịp thời kê khai điều chỉnh, bổ sung. Xem tại đây
8. Khi in báo cáo B01/BCQT  F01-01/BCQT, nếu chọn Khoản tổng hợp thì sẽ hiển thị số liệu của Khoản tổng hợp thay vì số liệu của từng Khoản con chi tiết. Xem tại đây
9. Tại phân hệ Báo cáo, chuyển vị trí Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT từ mục Báo cáo khác sang Báo cáo đối chiếu kho bạc.
[HOT] 10. Khi xem báo cáo B01/BCQT phụ biểu F01-01, phần mềm lấy lên đúng số liệu trong trường hợp có bút toán trích lập cải cách tiền lương và trích lập quỹ. Xem tại đây
11. Đáp ứng các TK 154, 421, 531, 632, 642, 821, 911 theo dõi chi tiết theo MLNS. Xem tại đây
12. Khi xóa chứng từ gốc, phần mềm sẽ thông báo về các chứng từ liên quan cần xóa. 
CHUYỂN DỮ LIỆU TỪ PHẦN MỀM KHÁC Chuyển dữ liệu từ PMKT DAS sang Mimosa Online. Xem tại đây

R12 (Phát hành ngày 25/02/2024)

MỤC CHI TIẾT
KHO BẠC Với các bảng kê chứng từ thanh toán, phần mềm mặc định thời gian lấy dữ liệu từ Tùy chọn (từ ngày đầu tiên của tháng liền trước đến ngày cuối cùng của tháng hiện tại).
KHO BẠC ĐIỆN TỬ


[HOT] 1. Đáp ứng nộp Mẫu số 09: Bảng thanh toán dành cho đối tượng thụ hưởng theo QĐ7118/KBNN ngày 12/12/2023. Xem tại đây
2. Khi gửi hồ sơ Mẫu số 06, báo cáo hiển thị đúng thông tin kỳ báo cáo là Năm. Xem tại đây
THUẾ Đáp ứng cho kế toán có thể lập và in Mẫu 01: Giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15. Xem tại đây
TIỆN ÍCH
 


 

1. Đáp ứng thiết lập bảo mật 2 lớp trên phần mềm. Xem tại đây
2. Đáp ứng cho kế toán có thể tự thiết kế mẫu báo cáo đối chiếu với kho bạc nhà nước. Xem tại đây
3. Khi nộp Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách, bổ sung tùy chọn Số dự toán năm lấy theo thực tế phát sinh. Xem tại đây
[HOT] 4. Bổ sung cảnh báo khi chi quá số dự toán được giao theo Nguồn – Chương – Khoản – Nhiệm vụ – CTMT, DA để tránh việc chi quá số dự toán được cấp trên giao. Xem tại đây
[HOT] 5. Kết nối phần mềm quản lý ngân sách MISA Bumas. Xem tại đây
6. Bổ sung chức năng di chuyển đến trang đầu, trang cuối của báo cáo, chứng từ trên màn hình in báo cáo, chứng từ. Xem tại đây

R11 (Phát hành ngày 13/01/2024)

MỤC  CHI TIẾT
DANH MỤC Tại chức năng Cập nhật tỷ lệ đóng BH, KPCĐ, bổ sung tích chọn Chọn tất cả để thao tác nhanh chóng hơn. Xem tại đây
KHO BẠC
 
 
 
1. Ở nghiệp vụ Hủy dự toán, cột Số tiền luôn nhỏ hơn 0 để giảm thiểu sai sót trên các báo cáo liên quan. Xem tại đây
2. Thay đổi khoảng thời gian mặc định khi thêm các loại bảng kê chứng từ thanh toán thành Đầu tháng đến hiện tại để tránh việc dữ liệu lấy lên lâu khi có nhiều chứng từ phát sinh.
3. Khi in mẫu C2-05a/NS, trên tham số báo cáo bổ sung thêm tham số Năm kế hoạch vốn. Xem tại đây
4. Đáp ứng điều chỉnh cam kết chi khi cam kết chi đã hết số dư để phục vụ yêu cầu thực tế tại đơn vị. Xem tại đây
KHO BẠC ĐIỆN TỬ Khi lập hồ sơ với Mẫu số 06 – ĐCSDTK/KBNN, thông tin tham số báo cáo bổ sung hướng dẫn cập nhật danh mục tài khoản ngân hàng, kho bạc. Xem tại đây
KHO Đáp ứng chọn nhiều kho trên tham số Kho khi in Báo cáo tồn kho. Xem tại đây
HÓA ĐƠN MISA meInvoice phát hành tính năng khôi phục hóa đơn đã hủy, do vậy phần mềm bổ sung thêm các cảnh báo trong trường hợp phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn gốc đã được khôi phục.
TỔNG HỢP
 
 
 
1. Bổ sung câu cảnh báo khi lập báo cáo tài chính C03/CCTT. Xem tại đây
2. Đáp ứng xuất khẩu các báo cáo tài chính rút gọn để nộp cho kho bạc địa phương qua cổng thông tin điện tử hệ thống TKT theo quy định. Xem tại đây
3. Kế toán có thể dễ dàng bổ sung thêm các báo cáo còn thiếu khi lập báo cáo tài chính. Xem tại đây
4. Khi lập chứng từ ghi sổ, nếu chọn Xóa hết dòng trong trường hợp có lọc các cột thông tin thì sẽ chỉ xóa các dòng dữ liệu thỏa mãn điều kiện lọc. Xem tại đây
TIỆN ÍCH
 
 
 

1. Ở tiện ích Xem công nợ phải trả, danh sách Chứng từ gốc chưa thanh toán bổ sung thêm cột Số hóa đơn, Ngày hóa đơn. Xem tại đây
[HOT] 2. Trong trường hợp mất kết nối internet đột ngột, kế toán vẫn có thể lập một số chứng từ thường dùng. Xem tại đây
3. Khi in B02/BCTC, trường hợp đơn vị chưa lập chứng từ Xác định kết quả hoạt động thì phần mềm sẽ thông báo để kế toán biết và tự thao tác được. Xem tại đây
[HOT] 4. Cải tiến tính năng Hướng dẫn quyết toán trên phần mềm nhằm phục vụ công tác quyết toán cuối năm tại các đơn vị. Xem tại đây
5. Chức năng In tự động nhớ được mẫu chứng từ in lần trước theo từng chứng từ, từng loại chứng từ để giảm bớt thao tác chọn lại mẫu. Xem tại đây
6. Khi kích chuột phải tại phần chi tiết của chứng từ, kế toán có thể lựa chọn thêm dòng, xóa dòng hoặc xem số dư tài khoản. Xem tại đây
7.  Cập nhật Nghị quyết số 110/2023/NQ15 về giảm trừ thuế giá trị gia tăng (thi hành từ 01/01/2024 đến 30/06/2024) thay thế cho Nghị quyết số 101/2023/NQ (thi hành từ 01/07/2023 đến 31/12/2023). 
8. Cập nhật cách sắp xếp Sổ chi tiết các tài khoản (Mở rộng). Xem tại đây
9. Hiển thị thông báo lịch đào tạo qua Zoom trên phần mềm để kế toán dễ dàng biết được lịch đào tạo. 
CHUYỂN DỮ LIỆU TỪ PHẦN MỀM KHÁC Chuyển dữ liệu từ phần mềm DTSoft sang Mimosa Online. Xem tại đây

R10 (Phát hành ngày 12/12/2023)

MỤC CHI TIẾT


KHO BẠC ĐIỆN TỬ

(Xem phim giới thiệu tại đây)
 
 
 


1. Thay đổi nội dung thông báo khi vào phần mềm hoặc đăng nhập vào KBĐT nếu đơn vị chưa được KBNN phê duyệt mở cổng kết nối. Xem tại đây
2. Khi lập hồ sơ KBĐT, Mẫu số 07: Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng phản ánh đúng nghiệp vụ để giao dịch được với KBNN; thông tin Số chứng từ, Ngày chứng từ không còn bắt buộc nhập. Xem tại đây
3. Khi lập hồ sơ KBĐT, nếu tổng nội dung của thông tin người nhận tiền bao gồm: Họ tên người nhận, CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp vượt quá 61 kí tự thì hệ thống sẽ cảnh báo.
4. Trên mẫu C2-05a/NS: Giấy đề nghị nộp trả kinh phí bằng tiền mặt, thông tin “Đề nghị KBNN” và “trích tài khoản” để trống để giao dịch được với KBNN. Xem tại đây
5. Khi lập hồ sơ KBĐT, nếu số lượng ký tự của 1 trường thông tin vượt quá số lượng cho phép, phần mềm sẽ cảnh báo để kế toán sửa lại thay vì tự động cắt bớt như trước đây. 
6. Khi in giấy rút dự toán C2-02a, C2-02b, hệ thống có thể cộng gộp các bút toán có cùng tính chất nguồn để giao dịch với KBNN. Xem tại đây
TIỀN MẶT [HOT] Bổ sung chức năng Kiểm kê quỹ tiền mặt. Xem tại đây
HÓA ĐƠN Khi lấy hóa đơn đầu vào từ meInvoicebot, 1 hóa đơn có thể liên kết với nhiều chứng từ hạch toán của nhiều loại chứng từ khác nhau. Xem tại đây
 
TIỆN ÍCH
 
 
 
 

 
1. Đáp ứng thiết lập bảo mật 2 lớp trên phần mềm. Xem tại đây
2. Bổ sung S11-H: Sổ quỹ tiền mặt mẫu xã – phường. Xem tại đây
3. Bổ sung mẫu Giấy đề nghị mua ngoại tệ kiêm lệnh chi (Vietinbank). Xem tại đây
4. Bổ sung giá trị Tổng hợp trên tham số Tài khoản ngân hàng, kho bạc khi in báo cáo Số dư các chi tiết của 1 tài khoản. Xem tại đây
5. Sửa chức năng Sao chép thông tin, cho phép chọn số dòng sao chép lên trên hoặc xuống dưới. Xem tại đây
[HOT] 6. Đáp ứng lưu trữ dữ liệu kế toán để phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng theo quy định. Xem tại đây
7. Bổ sung chức năng thêm nhanh một số chứng từ thường sử dụng trên thanh phân hệ chính. Xem tại đây
8. Bổ sung tham số Mã thống kê trên màn hình khi in Sổ chi tiết công nợ phải trả. Xem tại đây
9. Khi lập báo cáo tài chính, kế toán có thể sao chép cả cột trên file excel vào phần mềm theo đúng thứ tự các chỉ tiêu của báo cáo tương ứng. 
10. Bổ sung chức năng thêm nhanh danh mục Đề tài khi nhập liệu. Xem tại đây
[HOT] 11. Sau khi sửa mẫu, kế toán có thể cất vào mẫu mặc định của chương trình hoặc cất thành mẫu mới. Xem tại đây
12. Khi lập Ủy nhiệm chi Vietinbank, thông tin ngày tháng năm trên mẫu bỏ trống để không mất thời gian xóa bỏ. Xem tại đây
13. Nhận hóa đơn tài chính do MISA phát hành và hạch toán các chứng từ liên quan. Xem tại đây
14. Bổ sung chuyên trang help hướng dẫn quyết toán để phục vụ quyết toán năm 2023. Xem tại đây
15. Bổ sung chức năng Lấy số đầu năm từ TKT trên báo cáo C03/CCTT: Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính. Xem tại đây
16. Tại màn hình Nhập CCDC ban đầu, Ghi tăng CCDC, bổ sung chức năng Xuất khẩu excel để tải xuống danh sách dạng xls. Xem tại đây
17. Với người dùng mới bắt đầu sử dụng phần mềm, sau khi đăng nhập thành công, hệ thống cho phép người dùng có thể lựa chọn tạo mới dữ liệu hoặc chuyển đổi dữ liệu. Xem tại đây
18. Bổ sung thêm hướng dẫn cụ thể tại mỗi nội dung đối chiếu trong chức năng Hướng dẫn quyết toán\Kiểm tra chứng từ, sổ sách. 
19. Bổ sung chức năng Tìm nhanh (F3) trên tham số của các báo cáo, chứng từ.
20. Đáp ứng chuyển các thiết lập mẫu bảng lương từ Mimosa desktop lên Mimosa Online khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu.
CHUYỂN DỮ LIỆU TỪ PHẦN MỀM KHÁC Chuyển dữ liệu từ PMKT Anh Thanh sang Mimosa Online. Xem tại đây

R9 (Phát hành ngày 12/11/2023)

MỤC  CHI TIẾT
KHO BẠC

1. Bổ sung mẫu in chứng từ Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp. Xem tại đây
2. Bổ sung chức năng Lập giấy rút dự toán ngay trên giao diện Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán và chưa cấp dự toán. Xem tại đây
KHO BẠC ĐIỆN TỬ

1. Khi xem hồ sơ giao dịch, kế toán có thể xem được trạng thái phê duyệt của KBNN cho từng mẫu chứng từ chi tiết trong hồ sơ. Xem tại đây
2. Kế toán có thể lập Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng cho từng mục để đáp ứng yêu cầu của kho bạc. Xem tại đây
KHO Bổ sung thêm 2 cột Mã kho và Số lượng tồn trên màn hình Tìm nhanh VTHH tại chứng từ Xuất kho. Xem tại đây
BÁO CÁO
 
 
 
1. Đáp ứng mẫu Sổ nhật ký chung theo đối tượng để phù hợp yêu cầu quản lý của đơn vị. Xem tại đây
2. Bổ sung tham số “Bù trừ số dư tài khoản dự toán” khi in Sổ chi tiết tài khoản (Mở rộng). Xem tại đây
3. Bổ sung tham số “Hiển thị thông tin đối tượng ở cột ghi chú” khi in S12-H: Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc. Xem tại đây
4. Bổ sung tham số “Hiển thị thông tin tài khoản hạch toán” khi in S12-H: Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc. Xem tại đây
5. Biểu số 02: Dự toán thu – chi NSNN (Thông tư 90) có thể in theo từng đợt nhận dự toán. Xem tại đây
TIỀN LƯƠNG Đáp ứng in Lệnh chuyển tiền theo mẫu của Techcombank tại giao diện chứng từ Thu nhập không thường xuyên. Xem tại đây
HÓA ĐƠN

1. Bổ sung cột Mã tra cứu trên màn hình danh sách hóa đơn điện tử đã kết nối với meInvoice.
[HOT] 2. Bổ sung chức năng Xử lý hóa đơn đầu vào khi đơn vị có kết nối với MISA meInvoice. Xem tại đây
ỦY NHIỆM CHI Ủy nhiệm chi của ngân hàng MSB. Xem tại đây
TIỆN ÍCH
 


[HOT] 1. Tùy chỉnh ẩn/hiện các thông tin chi tiết của chứng từ, thông tin Hạch toán đồng thời, số lượng bản ghi trên 1 trang,… theo nhu cầu. Xem tại đây
2. Chức năng Sắp xếp lại số chứng từ bổ sung thêm loại chứng từ là Chứng từ ghi sổ. Xem tại đây
3. Kế toán có thể xuất khẩu danh mục Khách hàng, nhà cung cấp ra file excel để lưu trữ. Xem tại đây
4. Bổ sung câu cảnh báo khi kế toán chuyển đổi dữ liệu từ Mimosa desktop vào dữ liệu có sẵn trên Mimosa Online. Xem tại đây
5. Bổ sung mẫu C4-02/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử – Mẫu giao dịch với ngân hàng. Xem tại đây

R8 (Phát hành ngày 07/10/2023)

MỤC  CHI TIẾT
KHO BẠC
 
1. Khi lập Bảng kê thanh toán, các cột trên danh sách chứng từ thể hiện được các giá trị đã phát sinh để kế toán dễ dàng lựa chọn, tiết kiệm thời gian làm việc. Xem tại đây
2. Khi thực hiện Điều chỉnh kinh phí, kế toán có thể in mẫu C2-10/NS thể hiện được Số chứng từ để nộp được cho KBNN. Xem tại đây

KHO BẠC ĐIỆN TỬ

(Xem phim giới thiệu tại đây)
  
 
 

[HOT] 1. Kế toán có thể lập hồ sơ giao dịch với DVC KBNN ngay trên giao diện xem trước chứng từ khi in. Xem tại đây
2. Với những hồ sơ bị KBNN từ chối, kế toán có thể sửa được nội dung của các mẫu chứng từ đó để làm việc nhanh chóng hơn. Xem tại đây
3. Khi lập hồ sơ kho bạc điện tử, kế toán có thể sửa lại được tham số chứng từ mà không cần xóa chứng từ đã lập trước đó. Xem tại đây
4. Trong cùng 1 hồ sơ thanh toán vốn đầu tư, kế toán có thể lập được nhiều mẫu Giấy rút vốn để đáp ứng thanh toán cho người thụ hưởng. Xem tại đây
5. Khi kế toán gửi hồ sơ KBĐT mẫu C2-02a/NS, C2-02b/NS, C4-02a/NS, C4-02c/NS, phần mềm sẽ gửi thêm thông tin Đơn vị nhận và Địa chỉ lên KBNN để đáp ứng yêu cầu của kho bạc. Xem tại đây
6. Khi kết nối với DVC KBNN, kế toán có thể đăng nhập bằng nhiều mã QHNS khác nhau. Xem tại đây
7. Kế toán có thể lập giấy đề nghị thanh toán tạm ứng cho từng mục để đáp ứng yêu cầu của kho bạc. Xem tại đây
8. Khi lập hồ sơ giao dịch với KBNN, mẫu số 07 thể hiện chính xác đang đính kèm theo mẫu chứng từ nào để thuận tiện trong việc đối chiếu. Xem tại đây
9. Khi in mẫu 04a/TT: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, kế toán không phải nhập lại tên, số tài khoản đơn vị thụ hưởng đã nhập trên Giấy rút dự toán.
10. Mẫu 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN lên được những tài khoản không có phát sinh. Xem tại đây
11. Kế toán có thể chọn được người ký duyệt hồ sơ theo quy định của KBNN. Xem tại đây
12. Trên màn hình sửa Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng, kế toán có thể thêm hoặc xóa các dòng chi tiết. Xem tại đây
13. Kế toán có thể xem được chứng từ gốc dùng để lập hồ sơ giao dịch điện tử ngay tại màn hình chi tiết hồ sơ. 
14. Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng không hiển thị dòng tổng theo mục và hiển thị số bảng kê để nộp cho KBNN. Xem tại đây
15. Đáp ứng in Mẫu 04a/TT: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư và Mẫu 04b/TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn trên chứng từ Chi tiền gửi. Xem tại đây
16. Bổ sung thêm tham số “Sắp xếp tiểu mục dư tạm ứng lên trước” khi in mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng. Xem tại đây
17. Kế toán có thể đính kèm được file ảnh để nộp hồ sơ Kho bạc điện tử mà không cần phải chuyển sang file PDF. Xem tại đây
18. Bổ sung thêm chức năng Thủ trưởng phê duyệt ngay trên màn hình xem danh sách hồ sơ KBĐT của vai trò Kế toán trưởng. Xem tại đây
TIỀN LƯƠNG
 
 
 
1. Kế toán có thể chủ động xóa được các bảng lương tự thiết kế nếu bảng lương đó chưa phát sinh hạch toán chi phí lương. Xem tại đây
2. Sau khi lập truy lĩnh nâng mức lương tối thiểu, kế toán có thể hạch toán chi phí lương từ bảng lương truy lĩnh để tiết kiệm thời gian. Xem tại đây
3. Chứng từ C02-HD thể hiện được cả số thực lĩnh từ truy lĩnh để kế toán tiện đối chiếu giữa bảng lương và chứng từ C02-HD in ra. Xem tại đây
4. Đáp ứng in Mẫu 09: Bảng thanh toán dành cho đối tượng thụ hưởng theo mẫu mới được hướng dẫn trong Công văn 4123/KBNN-KSC để đáp ứng đúng quy định mới nhất. Xem tại đây
HÓA ĐƠN Tại các đơn vị có sử dụng vé điện tử (phát hành trên meInvoice hoặc trên phần mềm khác nhưng quản lí qua meInvoice), kế toán có thể kế thừa thông tin trên vé để lập chứng từ bán hàng và quản lí vé đã phát hành. Xem tại đây
KHO  Kế toán có thể tùy chỉnh hiển thị thông tin Ngày, tháng, năm trên tùy chọn in Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho. Xem tại đây
TIỆN ÍCH
 
[HOT] 1. Đáp ứng tự thiết kế mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo ngay trên phần mềm. Xem tại đây
2. Kế toán có thể chia sẻ mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo tự thiết kế cho đơn vị khác có chung nhu cầu thiết kế mẫu. Xem tại đây
3. Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN có thể hiển thị số liệu báo cáo với mã nguồn, mã kinh tế, mã CTMT, dự án trên cùng 1 dòng để tiện theo dõi. Xem tại đây
4. Sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt (mẫu quản trị) hiển thị chức danh Thủ quỹ thay cho Người lập biểu tại phần chân chữ ký.
5. Mỗi khi phát hành phiên bản mới, phần mềm sẽ thông báo những tính năng mới nổi bật để kế toán dễ dàng tiếp cận. Xem tại đây

R7 (Phát hành ngày 09/09/2023)

MỤC  CHI TIẾT 
DANH MỤC Đáp ứng nhập khẩu danh mục Nhiệm vụ chi để làm việc nhanh chóng hơn. Xem tại đây
KHO BẠC ĐIỆN TỬ
 
 
 
1. Bổ sung tham số xem Mẫu 02a-SDKP/ĐVDT là “Mẫu tự chủ (tự động bù trừ âm dương số dư tạm ứng)”. Xem tại đây
2. Đối với hồ sơ giao dịch bị KBNN từ chối, kế toán có thể xem được lý do từ chối chi tiết cho từng chứng từ trong bộ hồ sơ để lập lại cho đúng. Xem tại đây
3. Khi lập hồ sơ giao dịch với KBNN theo mẫu C2-02a/NS; C2-02b/NS; C4-02a/NS và C4-02c/NS theo hình thức chuyển khoản, kế toán không cần nhập địa chỉ của đơn vị nhận tiền nếu muốn.
4. Kế toán có thể nộp mẫu 04a/TT: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư mà không phải nộp cùng mẫu 05/TT: Giấy rút vốn đầu tư để đáp ứng nghiệp vụ chi đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp. 
KHO


[HOT] 1. Chức năng Sắp xếp chứng từ nhập, xuất bổ sung thông tin Thời gian nhập xuất. Xem tại đây
2. Kế toán có thể xem được thông tin giờ hạch toán trên các chứng từ nhập kho, xuất kho. Xem tại đây
3. Khi thực hiện tính giá xuất kho theo phương pháp Nhập trước xuất trước hoặc Bình quân tức thời thì giá xuất kho sẽ tính theo giá trị thời gian nhập, xuất hiển thị trên chứng từ.
TIỀN LƯƠNG Đáp ứng in Bảng truy lĩnh nâng mức lương tối thiểu. Xem tại đây
ỦY NHIỆM CHI

VIB Bank. Xem tại đây
VP Bank. Xem tại đây
TIỆN ÍCH
 
 
 
 
 
 
 
 


1. Cải tiến chức năng Bắt đầu sử dụng theo chuẩn chung của MISA. Xem tại đây
2. Kế toán có thể vừa xem số dư tài khoản vừa xem luôn thông tin chi tiết liên quan trên cùng giao diện. Xem tại đây
3. Khi in mẫu C2-02a/NS và C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước, bổ sung thêm tham số in báo cáo “Gộp chung các tính chất nguồn trên 1 giấy rút”. Xem tại đây
4. Bổ sung chức năng Sắp xếp trên màn hình báo cáo in ra của 2 mẫu C2-02a/NS và C2-02b/NS. Xem tại đây
5. Khi sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi từ Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm, thông tin Tài khoản nhận, Mã tài khoản trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc sẽ tự động lấy theo thông tin trên giấy rút dự toán. 
6. Khi sử dụng tính năng Tìm kiếm chứng từ, kế toán có thể sắp xếp và ẩn hiện được các cột trên danh sách chứng từ và dễ dàng lọc được theo từ khóa gần đúng. Xem tại đây
7. Khi in S03-H: Sổ cái hình thức nhật ký chung và S05-H: Bảng cân đối số phát sinh, bổ sung thêm tham số in báo cáo “Xem sổ cái tài khoản theo từng tháng”. Xem tại đây
8. Khi thực hiện sao chép dữ liệu, các thông tin tham chiếu trên chứng từ được giữ nguyên để thuận tiện đối chiếu. Xem tại đây
9. Mẫu C37-HD (mẫu chi tiết từng dòng) thể hiện được thông tin Bộ phận và Kính gửi. Xem tại đây
10. Tại các đơn vị có nguồn kinh phí tổng hợp và chi tiết, kế toán có thể lập được mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo nguồn Tổng hợp để thanh toán với kho bạc. Xem tại đây
11. Đáp ứng in giấy nộp tiền của Agribank theo mẫu mới nhất để giao dịch với ngân hàng. Xem tại đây
12. Biểu số 58: Phụ lục tổng hợp đối chiếu tại KBNN nơi giao dịch thể hiện cả số đối chiếu với KBNN nơi giao dịch để thuận tiện cho việc đối chiếu. Xem tại đây
13. Tại các đơn vị không ghi nhận quyết định giao dự toán, khi lập biểu số 03  biểu số 02 theo Thông tư 90, phần mềm bổ sung thêm tham số “Số dự toán năm lấy theo thực tế phát sinh”. Xem tại đây
14. Khi chuyển đổi dữ liệu từ Mimosa Desktop lên Mimosa Online, nếu dữ liệu Mimosa desktop đã kết nối với MISA Salagov, dữ liệu Salagov có cùng mã QHNS với phần mềm Mimosa Online thì các tùy chọn sinh giấy rút lương, bảo hiểm, KPCĐ từ bảng lương trên Salagov đang thiết lập trên Mimosa desktop sẽ được giữ nguyên để thuận tiện trong việc đối chiếu.
15. Kế toán có thể vừa xem danh mục tài khoản, vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, cán bộ, vừa xem thông tin chi tiết liên quan trên cùng giao diện để tiết kiệm thời gian làm việc. Xem tại đây
16. Tại tất cả các màn hình danh sách chứng từ, khi kế toán sử dụng tính năng lọc thì các điều kiện lọc của lần sau sẽ lưu lại theo lần lọc trước đó theo từng người dùng, từng dữ liệu.

R6 (Phát hành ngày 28/07/2023)

MỤC CHI TIẾT
DANH MỤC Bổ sung chức năng Ẩn hiện danh mục. Xem tại đây
KHO BẠC ĐIỆN TỬ Bổ sung cột Số tiền tại màn hình Danh sách hồ sơ giao dịch để kế toán nhanh chóng tìm kiếm hồ sơ. Xem tại đây
TIỀN LƯƠNG 1. Đáp ứng chức năng Truy lĩnh nâng mức lương tối thiểu cho cán bộ. Xem tại đây
2. Bổ sung chức năng Nhập khẩu danh sách cán bộ nâng lương, phụ cấp khi lập bảng lương truy lĩnh. Xem tại đây
3. Đáp ứng nhập khẩu danh sách ngày nghỉ của cán bộ nhân viên vào phần mềm. Xem tại đây
4. Đáp ứng nhập khẩu bảng khấu trừ không thường xuyên vào phần mềm. Xem tại đây
5. Đáp ứng in Bảng tính thuế thu nhập cá nhân. Xem tại đây
6. Đáp ứng in Bảng tổng hợp thu nhập. Xem tại đây
KHO Bổ sung chức năng Sắp xếp thứ tự chứng từ nhập xuất. Xem tại đây
BÁO CÁO 1. Mẫu 05/QTT-TNCN: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Xem tại đây
2. Sổ chi tiết các tài khoản – TK007 phản ánh chi tiết các TK có theo dõi loại tiền là tiền ngoại tệ. Xem tại đây
3. Sổ chi tiết các tài khoản theo dự án/công trình/hạng mục công trình. Xem tại đây
4. Sổ tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ. Xem tại đây
5. Sổ tổng hợp công nợ phải thu theo ngoại tệ. Xem tại đây
6. S103-H: Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài (phần I). Xem tại đây
7. Danh sách chứng từ thanh toán chưa có chứng từ mua hàng. Xem tại đây
8. Báo cáo thực hiện cam kết chi. Xem tại đây
9. Mẫu số 05/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN. Xem tại đây
10. Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần. Xem tại đây
CẬP NHẬT THÔNG TƯ Cập nhật thông tư 76/2019/TT-BTC về hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi. Xem tại đây
NGHIỆP VỤ ĐẶC THÙ Văn phòng TW Đảng. Xem tại đây
TIỆN ÍCH
 
 
 
1. Gia hạn phần mềm. Xem tại đây
2. Bổ sung cột Tên đối tượng trên tất cả các giao diện nhập liệu chứng từ. Xem tại đây
3. Đáp ứng các biểu đồ thống kê tại màn hình Tổng quan. Xem tại đây
4. Bổ sung chức năng Lấy số đầu năm từ dữ liệu năm trước khi lập Báo cáo tài chính. Xem tại đây
[HOT] 5. Bổ sung tiện ích Sao chép dữ liệu. Xem tại đây
6. Khi thiết lập ẩn hiện cột số lượng, định mức, đơn giá, kế toán có thể ẩn hiện chung cho nhiều chứng từ. Xem tại đây
7. Bổ sung chức năng thêm nhanh Khách hàng, Nhà cung cấp, Cán bộ tại các cột Đối tượng hoặc Đối tượng Nợ, Đối tượng Có khi hạch toán chi tiết trên chứng từ. Xem tại đây
8. Với đơn vị có quản lý khoản chi của CTMT, DA, kế toán có thể chọn được các khoản chi theo từng CTMT, DA khi lập chứng từ và tìm kiếm được chứng từ phát sinh. Xem tại đây
9. Khi kiểm tra nếu chứng từ có sai sót thì kế toán có thể xóa nhanh chứng từ mà không cần thực hiện nhiều thao tác. Xem tại đây
10. Thời gian lưu trữ các bản sao lưu tăng từ 15 ngày lên 6 tháng, số phiên bản được phục hồi là 10 phiên bản. Xem tại đây
11. Khi thực hiện chi từ nguồn ngân sách cấp, kế toán có thể kiểm soát được số tiền đã chi, chưa chi hết để lập các chứng từ chi cho đủ hoặc các chứng từ nộp trả tương ứng. Xem tại đây
12. Với các thông tin không ảnh hưởng đến số liệu trên chứng từ sổ sách, kế toán có thể sửa nhanh chứng từ mà không cần bỏ ghi sổ. Xem tại đây
13. Kế toán có thể biết được các giấy rút dự toán đã sinh chứng từ chuyển khoản/phiếu thu rút dự toán tiền mặt để dễ kiểm soát chênh lệch. Xem tại đây

R5 (Phát hành ngày 05/07/2023)

MỤC CHI TIẾT
CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU [HOT] Cải tiến chức năng Chuyển đổi dữ liệu từ Mimosa 2022 lên Mimosa Online để thuận tiện và dễ thao tác hơn. Xem tại đây
KHO BẠC

1. Cải tiến chức năng Điều chỉnh kinh phí thực chi để kế toán làm việc dễ dàng hơn. Xem tại đây
2. Sau khi nhập dự toán, kế toán có thể in Biểu số 2: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước để báo cáo cơ quan chủ quản. Xem tại đây
KHO BẠC ĐIỆN TỬ 1. Kế toán có thể gửi đối chiếu số dư theo 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN bao gồm cả các tài khoản không có số liệu để đúng theo quy định. Xem tại đây
2. Sau khi hồ sơ đối chiếu của đơn vị được KBNN phê duyệt, kế toán có thể in được các báo cáo đối chiếu có số liệu và có đầy đủ chữ ký của KBNN để lưu trữ và quản lí theo quy định. Xem tại đây
BÁO CÁO

1. Khi lập bảng Thống kê chứng từ kế toán, kế toán có thể sắp xếp được thứ tự của các chứng từ trên bảng để thuận tiện trong việc theo dõi đối chiếu. Xem tại đây
2. S103-H: Sổ theo dõi nguồn viện trợ nước ngoài (phần II). Xem tại đây
ỨNG DỤNG MOBILE Xem các biểu đồ thống kê trên Mimosa Online Mobile. Xem tại đây
TIỆN ÍCH
 
1. Khi thực hiện lấy số dư đầu năm, kế toán có thể lựa chọn Không lấy số dư dự toán. Xem tại đây
2. Bổ sung thêm lựa chọn độ rộng dòng nhập liệu tại mục Thiết lập hiển thị. Xem tại đây
3. Giúp kế toán dễ dàng sao chép được nội dung cho các dòng hạch toán giống nhau trên chứng từ mà không cần nhấn tổ hợp phím Ctrl+2. Xem tại đây
4. Kế toán có thể vừa xem chứng từ vừa xem luôn thông tin chi tiết trên cùng giao diện. Xem tại đây
[HOT] 5. Đáp ứng cho kế toán phân quyền theo Nguồn – Khoản theo yêu cầu quản lí của đơn vị. Xem tại đây
6. Khi in mẫu Ủy nhiệm chi Vietinbank thì kế toán có thể lựa chọn mẫu in và khổ giấy. Xem tại đây
[HOT] 7. Đáp ứng chia sẻ công thức báo cáo tại mục Thiết lập báo cáo tài chính cho các đơn vị trong ngành dọc theo nhu cầu. Xem tại đây
8. Đáp ứng cho kế toán lựa chọn Lấy tên người lập báo cáo, chứng từ theo tên người đăng nhập tại phần Thiết lập tùy chọn. Xem tại đây
9. Đáp ứng cho kế toán phục hồi lại dữ liệu đã sao lưu từ 5 phiên bản gần nhất tại phần Sao lưu và phục hồi dữ liệu. Xem tại đây
10. Bổ sung tính năng Xuất khẩu excel với các báo cáo mà đơn vị được thiết lập công thức. Xem tại đây
11. Cập nhật thuế suất 8% cho hàng hóa dịch vụ để hạch toán theo đúng quy định. Xem tại đây 
12. Bổ sung tham số Hợp đồng khi in Sổ chi tiết các tài khoản (Mở rộng).
[HOT] 13. Khi thực hiện kí số từ xa, kế toán chỉ cần xác nhận kí thành công trên ứng dụng MISA eSign 1 lần và không cần phải xác nhận lại trong vòng 12 tiếng sau đó. Xem tại đây
14. Cập nhật mức lương cơ sở mới 1.800.000đ áp dụng từ ngày 01/07/2023 theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP về mức lương cơ sở.
15. Thiết lập báo cáo tài chính giữ nguyên công thức với các nguồn đã được chọn, không cập nhật công thức theo nguồn chi tiết mới thêm trên danh mục.

R4 (Phát hành ngày 10/06/2023)

MỤC CHI TIẾT
CẬP NHẬT THÔNG TƯ [HOT] Cập nhật các nghiệp vụ TSCĐ theo thông tư 23/2023/TT-BTC để đáp ứng đúng quy định của Bộ Tài chính. Xem tại đây
BÁO CÁO 1. Sổ chi tiết công nợ phải trả theo ngoại tệ. Xem tại đây
2. Sổ chi tiết công nợ phải thu theo ngoại tệ. Xem tại đây
3. Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài. Xem tại đây
4. Tổng hợp tình hình thực hiện kinh phí đề tài. Xem tại đây
CHỨNG TỪ Chứng từ kế toán (mẫu nguyên tệ). Xem tại đây
TIỆN ÍCH
 
 
 
 
 
1. Bổ sung tính năng xem Lịch sử quản lý dữ liệu tại mục Quản lý dữ liệu. Xem tại đây
2. Bổ sung tính năng Xóa bộ nhớ đệm (cache) trực tiếp trên phần mềm. Xem tại đây
3. Khi tìm kiếm chứng từ, kế toán có thể in được danh sách chứng từ theo điều kiện đã tìm kiếm và lựa chọn được cột thông tin trên danh sách chứng từ. Xem tại đây
4. Với đơn vị không phát sinh nghiệp vụ thuế, kế toán có thể khai báo thông tin cơ quan thuế để nộp báo cáo cho cơ quan thuế nhanh chóng hơn. Xem tại đây
5. Khi sử dụng các mẫu Ủy nhiệm chi tự thiết kế, kế toán có thể xem và in ngay nội dung theo các biểu mẫu đó trên chương trình để không mất thời gian tải mẫu xuống excel làm việc. Xem tại đây
[HOT] 6. Đáp ứng cho kế toán có thể tự thiết kế mẫu chứng từ Ủy nhiệm chi ngay trên màn hình chứng từ. Xem tại đây
7. Khi in Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng, kế toán có thể nhập được nội dung diễn giải chi tiết để làm việc nhanh chóng, thuận tiện hơn. Xem tại đây
8. Đáp ứng cho kế toán có thể tìm được các chứng từ phát sinh theo đề tài để thuận tiện kiểm tra và đối chiếu. Xem tại đây
9. Thông tin hệ số lương của cán bộ được thống nhất trên toàn bộ phần mềm.
10. Danh mục cơ quan thu cập nhật lại theo danh mục mới nhất tính đến thời điểm hiện tại.

R3 (Phát hành ngày 30/05/2023)

MỤC CHI TIẾT
ĐẶC THÙ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đáp ứng hạch toán chi tiết theo nhiệm vụ, in được các báo cáo đặc thù Bộ TTTT, đồng thời gửi các báo cáo lên cấp trên xét duyệt và tổng hợp. Xem tại đây
KHO BẠC


[HOT] 1. Đáp ứng chức năng Điều chỉnh thực chi để kế toán làm việc nhanh hơn. Xem tại đây
2. Kế toán có thể biết được chứng từ kho bạc nào đã lập hồ sơ/chưa lập hồ sơ để tránh lập trùng chứng từ gửi KBNN. Xem tại đây
3. Bổ sung tùy chọn tham số “In mỗi dòng chi tiết là 1 chứng từ” khi in mẫu C37-HD: Giấy đề nghị thanh toán. Xem tại đây
4. Đáp ứng in mẫu 04.a/TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn (NĐ99/2021/NĐ-CP). Xem tại đây
KHO BẠC ĐIỆN TỬ

1. Bổ sung Mẫu 04.a/TT: Giấy đề nghị thanh toán vốn vào danh sách biểu mẫu đáp ứng. Xem tại đây
2. Bổ sung Mẫu 04.b/TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn vào danh sách biểu mẫu đáp ứng. Xem tại đây
3. Bổ sung mẫu C4-02a/NS khi rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi vào danh sách biểu mẫu đáp ứng. Xem tại đây
4. Bổ sung Mẫu 05/TT: Giấy rút vốn vào danh sách biểu mẫu đáp ứng. Xem tại đây
[HOT] 5. Đáp ứng cho kế toán có thể sử dụng chữ ký số MISA eSign để kí lên tất cả các hồ sơ giao dịch chứng từ, báo cáo đối chiếu với Kho bạc điện tử. Xem tại đây
6. Khi lập hồ sơ Kho bạc điện tử (KBĐT), số hồ sơ sẽ được đánh số liên tục nếu đơn vị dùng Mimosa desktop, SalaGov để nộp hồ sơ trước đó. Xem tại đây
TIỀN GỬI

1. Đáp ứng in mẫu Giấy rút tiền mặt ngân hàng BIDV. Xem tại đây
2. Đáp ứng in Mẫu số 05/TT: Giấy rút vốn (NĐ99/2021/NĐ-CP). Xem tại đây
MUA HÀNG Đáp ứng in Hóa đơn mua hàng. Xem tại đây
BÁN HÀNG Đáp ứng in Bảng kê hàng hóa, dịch vụ. Xem tại đây
TIỀN LƯƠNG1. Giúp kế toán hạch toán đúng kinh phí công đoàn nộp cho Công đoàn cấp trên và nộp cho Công đoàn cơ sở để đúng quy định. Xem tại đây
2. Khi hạch toán các khoản đóng góp, kế toán có thể hạch toán đúng số tiền theo tỷ lệ đóng của từng khoản theo từng đối tượng lao động. Xem tại đây
3. Đáp ứng nhập khẩu bảng tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm, làm đêm để làm việc nhanh chóng hơn. Xem tại đây
4. Đáp ứng nhập khẩu bảng thu nhập không thường xuyên để làm việc nhanh chóng hơn. Xem tại đây
HÓA ĐƠN

1. Khi thực hiện sinh phiếu thu hàng loạt cho nhiều biên lai, kế toán có thể chọn Cộng gộp phí, lệ phí của biên lai đã chọn hoặc Hiển thị chi tiết phí, lệ phí của biên lai đã chọn. Xem tại đây
2. Trạng thái hóa đơn hiển thị đúng theo quy định mới nhất của cơ quan thuế. Xem tại đây
KHO Bổ sung thêm tiện ích Sinh phiếu ghi tăng CCDC trên chứng từ Xuất kho. Xem tại đây
TỔNG HỢP

1. Đáp ứng lập báo cáo quyết toán đặc thù B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán (theo nhiệm vụ chi) để nộp lên cơ quan chủ quản. Xem tại đây
2. Khi lập báo cáo tài chính, kế toán tại các đơn vị được cấp dự toán cho nhiều chương có thể lập BCTC tổng hợp các chương để nộp cho KBNN. Xem tại đây
BÁO CÁO 1. S33-H: Sổ chi tiết các khoản phải thu, phải trả nội bộ. Xem tại đây
2. Biên bản kiểm kê CCDC. Xem tại đây
3. Sổ nhật ký bán hàng. Xem tại đây
4. S102-H: Sổ theo dõi nguồn viện trợ (phần II). Xem tại đây
5. B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán chi tiết theo nhiệm vụ. Xem tại đây
6. Mẫu 01a: Báo cáo tình hình thu phí, lệ phí. Xem tại đây
7. Bảng kê chi tiết chứng từ. Xem tại đây
8. C24-HD: Bảng kê mua hàng. Xem tại đây
9. Đối chiếu chứng từ mua hàng và chứng từ thanh toán. Xem tại đây
10. Danh sách chứng từ chưa sinh hạch toán đồng thời. Xem tại đây
11. Báo cáo bảng kê chứng từ thực chi/tạm ứng. Xem tại đây
12. C23-HD: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa. Xem tại đây
13. Danh sách tài sản cố định theo loại. Xem tại đây
14. Biểu số 4: Quyết toán thu – chi nguồn NSNN, nguồn khác. Xem tại đây
15. Đối chiếu kinh phí rút tạm ứng và thanh toán tạm ứng theo MLNS. Xem tại đây
DANH MỤC


1. Bổ sung thêm cột Loại tính chất tại màn hình danh mục Nguồn kinh phí. Xem tại đây
2. Đáp ứng chức năng sinh phiếu nhập kho vật tư hàng hóa khi khai báo danh mục vật tư hàng hóa. Xem tại đây
3. Đáp ứng chức năng lập nhanh các phiếu xuất kho vật tư hàng hóa khi khai báo danh mục vật tư hàng hóa. Xem tại đây
ỦY NHIỆM CHI Eximbank. Xem tại đây
TIỆN ÍCH
1. Đáp ứng xuất khẩu xml mẫu 05/TT: Giấy rút vốn theo NĐ 99/2021/NĐ-CP để nộp sang DVC. Xem tại đây
2. Đáp ứng xuất khẩu xml mẫu 04.a/TT: Giấy đề nghị thanh toán vốn (NĐ 99/2021/NĐ-CP) để nộp sang DVC. Xem tại đây
3. Đáp ứng xuất khẩu xml mẫu 04.b/TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn (NĐ 99/2021/NĐ-CP) để nộp sang DVC. Xem tại đây
4. Cải tiến cách hiển thị thông báo trên phần mềm theo chuẩn chung của MISA để đảm bảo thống nhất trên toàn hệ thống. Xem tại đây
5. Đáp ứng xem thông tin giấy phép và thanh toán để biết thời gian còn có thể sử dụng phần mềm. Xem tại đây
6. Bổ sung phân quyền Ẩn/hiện cột cho từng chứng từ theo từng nghiệp vụ. Xem tại đây
7. Bổ sung thêm tiện ích Xem số dư tạm ứng chi tiết theo MLNS khi lập chứng từ chi tiền. Xem tại đây
[HOT] 8. Bổ sung chức năng Phục hồi chứng từ đã xóa giúp kế toán có thể phục hồi lại chứng từ đã xóa để không mất thời gian lập lại. Xem tại đây
9. Khi cất chứng từ, kế toán biết được các thông tin bắt buộc nhập để cung cấp đầy đủ thông tin cho chứng từ. Xem tại đây
10. Kế toán có thể lập nhanh hồ sơ gửi DVC ngay ở chứng từ lập mà không cần vào Kho bạc điện tử. Xem tại đây
11. Khi tìm kiếm chứng từ, kế toán có thể chọn được các giá trị khi lọc tại cột và xuất khẩu ra file excel các chứng từ sau khi lọc để làm việc nhanh hơn. Xem tại đây
12. Bổ sung chức năng Thiết lập hiển thị để kế toán tùy ý điều chỉnh kích thước dòng theo nhu cầu của đơn vị. Xem tại đây
13. Cải tiến màn hình danh sách báo cáo để kế toán thuận tiện hơn trong công việc. Xem tại đây
14. Kế toán có thể sắp xếp thứ tự các cột trên danh sách chứng từ để xem được các thông tin cần thiết. Xem tại đây
15. Với các phân hệ có nhiều tab, kế toán có thể dễ dàng di chuyển tới các tab bị khuất để làm việc nhanh hơn. Xem tại đây
16. Trong quá trình sao lưu, phục hồi, tạo mới dữ liệu trắng, kế toán biết được quá trình sao lưu, phục hồi, tạo mới dữ liệu đã thực hiện đến đâu để tiện theo dõi. Xem tại đây
17. Khi lập chứng từ, kế toán biết được đang làm việc với số hiệu chứng từ nào để dễ kiểm soát số liệu. Xem tại đây

R2 (Phát hành ngày 09/05/2023)

MỤC CHI TIẾT
ĐẶC THÙ CHỦ ĐẦU TƯ Đáp ứng in các báo cáo đặc thù Chủ đầu tư. Xem tại đây
ĐẶC THÙ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đáp ứng cho các đơn vị đặc thù Bộ TTTT lấy các danh mục (Nhiệm vụ chi; Phí, lệ phí; CTMT, dự án), lấy các quyết định giao từ MISA Bumas, gửi số liệu thực hiện dự toán trực tiếp từ Mimosa Online lên Bumas TW. Xem tại đây
ĐẶC THÙ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 1. Bổ sung Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau. Xem tại đây
2. Đáp ứng cho kế toán nộp các báo cáo đặc thù KTNN trực tiếp lên cấp trên để phục vụ xét duyệt thẩm định. Xem tại đây
KHO BẠC ĐIỆN TỬ Bổ sung thêm các cảnh báo thông tin không được để trống khi kế toán lập hồ sơ giao dịch với KBNN. Xem tại đây
TIỀN LƯƠNG 1. Đáp ứng in Bảng lương để làm cơ sở chi trả lương cho người lao động. Xem tại đây
2. Đáp ứng in Bảng lương mẫu C13-HD để làm căn cứ thanh toán lương cho cán bộ. Xem tại đây
TỔNG HỢP

1. Đáp ứng xuất Mẫu C03/CCTT: Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính ra file XML, đồng thời chỉnh sửa cấu trúc các báo cáo tài chính theo cấu trúc mới để nộp lên trang Tổng kế toán. Xem tại đây
[HOT] 2. Đáp ứng cho kế toán có thể nộp báo cáo lên cấp trên và quản lý danh sách báo cáo nộp lên cấp trên tại phân hệ Tổng hợp. Xem tại đây
 HÓA ĐƠN [HOT] 1. Bổ sung thêm phân hệ Biên lai, giúp kế toán quản lý các nghiệp vụ về biên lai điện tử ngay trên Mimosa Online. Xem tại đây
2. Đáp ứng cho kế toán lập chứng từ thu tiền từ 1 hoặc nhiều biên lai được lấy về từ meInvoice. Xem tại đây
3. Hóa đơn lấy về từ hệ thống meInvoice có thêm thông tin Mã hàng. Xem tại đây
4. Khi kết nối với meInvoice, kế toán xem được thông tin tên đối tượng của từng dòng hạch toán trên các chứng từ sinh từ Biên lai điện tử để kiểm tra, đối chiếu số liệu. Xem tại đây
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Bổ sung chức năng Đối chiếu nguồn khi đơn vị có kết nối với MISA QLTS. Xem tại đây
BÁO CÁO 1. Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tiền gửi kinh phí NS nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau thuộc NSTW (Nghị định 11/2020/NĐ-CP). Xem tại đây
2. Sổ theo dõi chuyển khoản để lưu trữ. Xem tại đây
3. Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công. Xem tại đây
4. Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các cấp theo hình thức rút dự toán. Xem tại đây
5. Bảng in tổng hợp của tài khoản. Xem tại đây
6. Thống kê chứng từ kế toán. Xem tại đây
7. Biểu số 3 Thông tư 90 phản ánh cả khoản cắt giảm dự toán để báo cáo cho đơn vị cấp trên. Xem tại đây
8. S53-H: Sổ theo dõi thuế GTGT. Xem tại đây
9. S01-H: Nhật ký – Sổ Cái (Mẫu A4). Xem tại đây
10. Sổ S101-H, cột chỉ tiêu phần Dự toán giao trong năm chi tiết đến từng nội dung và số tiền của từng nội dung để dễ dàng báo cáo cho đơn vị cấp trên. Xem tại đây
11. Sổ ghi tăng tài sản cố định. Xem tại đây
12. Báo cáo tình hình ghi giảm tài sản cố định. Xem tại đây
13. Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng. Xem tại đây
 DANH MỤC 1. Đáp ứng cho kế toán in được danh mục Cơ cấu vốn để phục vụ việc theo dõi và quản lý theo đúng quy định hiện hành. Xem tại đây
2. Khi kế toán xóa danh mục đã có phát sinh thì phần mềm sẽ cảnh báo và chỉ rõ các phát sinh liên quan. Xem tại đây
TIỆN ÍCH 1. Khi lập chứng từ thanh toán cho MISA, nếu chọn đơn vị nhận tiền hay người nhận là MISA thì chương trình tự động điền sẵn nội dung Diễn giải. Xem tại đây
2. Cải tiến chức năng Tùy chọn in, tách chức năng in theo lô để người dùng dễ sử dụng hơn. Xem tại đây
3. Cải tiến cách hiển thị thông tin người dùng trên phần mềm theo chuẩn chung của MISA. Xem tại đây
4. Đáp ứng cho kế toán lựa chọn loại chứng từ cần thêm mới từ chứng từ hiện thời để kế thừa được các thông tin trên chứng từ đó. Xem tại đây
5. Đáp ứng xem chi tiết Thông tin dữ liệu tại mục Quản lý dữ liệu. Xem tại đây
 6. Đáp ứng cho kế toán chọn tất cả các chứng từ để lập chứng từ ghi sổ và tìm kiếm nhanh chứng từ trên chứng từ ghi sổ. Xem tại đây
7. Cải tiến chức năng tạo dữ liệu năm sau từ dữ liệu năm trước để thuận tiện cho người dùng trong việc thực hiện. Xem tại đây
8. Bổ sung thêm tiện ích Thêm công cụ, dụng cụ trên màn hình Nhập CCDC ban đầu. Xem tại đây
9. Bổ sung nút Đóng trên tất cả các chứng từ khi chưa ghi sổ. Xem tại đây

R1 (Phát hành ngày 01/04/2023)

Những điểm mới của phần mềm MISA Mimosa Online so với phần mềm MISA Mimosa 2022

Cập nhật 16/04/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY