Khi in mẫu số 20a, Dự toán còn lại Cột 11 lên không đúng thì làm thế nào?

Nguyên nhân

  • Do Cột DT còn lại (11) = DT được sử dụng trong năm (5) – DT đã sử dụng (7) – DT đã cam kết chi (9).
  • Nên, nếu cột 11 sai, cần kiểm tra lại các cột 5,7,9

Giải pháp

1. Kiểm tra số liệu cột 5:

  • Cột DT năm trước chuyển sang sai, bạn xem theo hướng dẫn tại đây
  • Cột dự toán giao đầu năm hoặc Dự toán năm nay sai, bạn kiểm tra lại các bút toán Nhận dự toán, Điều chỉnh dự toán, Hủy dự toán ở phân hệ Kho bạc

2. Kiểm tra số liệu cột 6,7 không đúng, bạn xem theo hướng dẫn tại đây 

3. Kiểm tra số liệu cột 8,9 không đúng, bạn xem theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 26/01/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY