Khi in Mẫu số 20a, Tôi thấy Dự toán năm trước chuyển sang bị sai thì phải làm như thế nào?

Biểu hiện

Số liệu ở cột số 1 Dự toán năm trước chuyển sang không đúng số liệu.

Nguyên nhân

 • Do dữ liệu tách năm có số dư đầu kỳ không chính xác của các TK 00811, 00812, 00821, 00822
 • Do dữ liệu làm liên năm (Nhập chứng từ năm N+1 vào chung dữ liệu năm N) chưa làm chứng từ hủy dự toán với số dự toán bị kho bạc hủy.

Giải pháp

1. Kiểm tra ngày bắt đầu dữ liệu

 • Tích chuột vào tên dữ liệu trên màn hình giao diện
 • Tích vào dấu 3 chấm và chọn thông tin dữ liệu

 • Màn hình hiển thị thông tin dữ liệu, bạn xem ngày bắt đầu của dữ liệu

2. Nếu ngày bắt đầu là 01/01/2023 (nghĩa là dữ liệu đã tách năm, các năm không làm cùng 1 dữ liệu)

Bước 1: Xóa số dư dự toán năm trước chuyển sang

 • Vào Menu Số dư ban đầu
 • Lọc TK 008
 • Tích chuột vào các TK 0081, 0082 chi tiết
 • Chọn Xóa số dư. 

Bước 2: Nhập số dư đúng được chuyển sang năm nay

 • Tích đúp chuột tại các TK 00811, 00812 và nhập số dư dự toán năm trước chuyển sang vào bên Dư Nợ của TK 00811, 00812

 • Nhập số dư đúng được chuyển sang năm sau, chi tiết theo từng nguồn

 • Nhấn Cất, thực hiện in báo cáo để kiểm tra lại số liệu

3. Nếu ngày bắt đầu là 01/01/2022

 • Bạn thực hiện tách dữ liệu riêng năm 2023 theo hướng dẫn tại đây
 • Sau đó thực hiện xóa số dư TK 008 và nhập số dư TK 008 (nếu có) theo hướng dẫn ở mục 2 ở trên
Cập nhật 01/04/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY