Báo cáo tài chính

Giúp đơn vị lập được báo cáo tài chính theo từng kỳ, nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT và kiểm soát được số liệu báo cáo đã lập.

Xem phim hướng dẫn:

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Bước 1: Nhập khẩu dữ liệu đầu năm từ TKT

Lưu ý: Thực hiện bước này đối với các đơn vị có nộp báo cáo tài chính qua TKT.

Bạn làm theo hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Lập báo cáo tài chính

2.1. Lập báo cáo tài chính

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính.

2. Khai báo các tham số báo cáo:

– Chọn Kỳ báo cáo và Chương Tổng hợp

– Tích chọn các báo cáo tài chính cần lập:

 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động
 • B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp)
 • B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)
 • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính
 • B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính
 • B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản)
 • C03/CCTT: Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính

– Chỉnh sửa lại các Thông tin chân chữ ký như tên Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Người lập biểuNgày lập (nếu muốn).

– Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình sẽ tự động lập các báo cáo tài chính từ số liệu trên phần mềm. Để xem báo cáo nào thì chọn vào tên của báo cáo đó. 

4. Để thêm báo cáo tài chính, nhấn vào + Báo cáo.

5. Nếu muốn thiết lập công thức báo cáo tài chính thì nhấn Thiết lập.

2.2. Cập nhật số dư đầu năm trên báo cáo

Cách 1: Lấy số đầu năm từ TKT

1. Trên giao diện báo cáo đang lập (hoặc nếu báo cáo được lập trước đó rồi thì mở từng báo cáo lên, nhấn Sửa), nhấn Lấy số đầu năm/Từ TKT cho từng báo cáo.

2. Trường hợp lập BCTC của Chương khác với Chương trên bộ BCTC đã nộp vào TKT hoặc chưa nhập khẩu file báo cáo (.xml) nào từ TKT thì khi nhấn Lấy số liệu đầu năm từ TKT => Chương trình hiển thị thông báo như sau:

 • Nhấn vào link tại đây trên thông báo để thực hiện Nhập khẩu từ TKT. Xem lại hướng dẫn nhập khẩu ở Bước 1.

Cách 2: Lấy Số đầu năm từ dữ liệu năm trước

Lưu ý: Trường hợp này chỉ lấy được số dư từ dữ liệu năm 2022 trên phần mềm Mimosa Online

 • Chọn Lấy số đầu năm\Từ dữ liệu năm trước và chọn dữ liệu cần lấy số liệu.
 • Phần mềm sẽ tự động cập nhật Số cuối năm (năm trước) vào cột Số đầu năm (năm nay).

Cách 3: Nhập tay vào cột Số đầu năm (Năm trước)

 • Bạn thực hiện nhập số liệu vào cột Số đầu năm.

 • Trường hợp muốn lấy lại toàn bộ số liệu ban đầu thì nhấn Lấy lại mặc định.

3. Nhấn Cất.

4. Nếu muốn hệ thống tự động kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các báo cáo sổ sách với nhau thì nhấn Kiểm tra báo cáo.

 • Nếu không phát hiện sai lệch thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo sau:

 • Nếu có một số chỉ tiêu không đúng thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo sau. Nhấn vào Xem chi tiết để xem cụ thể kết quả kiểm tra.

 • Chọn vào tên báo cáo tài chính có đánh dấu đỏ để xem cụ thể các sai lệch.

Bạn thao tác xử lý cụ thể xem tại đây

5. Để in báo cáo nào thì chọn In tại tab báo cáo đó.

6. Ngoài ra có thể in báo cáo tình hình tài chính bằng cách:

– Chọn menu Báo cáo\Báo cáo tài chính.

– Kích đúp chuột vào báo cáo cần in. Ví dụ: B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.

– Khai báo các tham số báo cáo:

 • Chọn Kỳ báo cáo, Chương.
 • Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập hoặc nếu không tích chọn thì phần mềm sẽ in theo công thức đã được thiết lập sẵn.

 • Nhấn Xem báo cáo.

Sau khi kiểm tra Báo cáo tài chính đã chính xác, bạn thực hiện xuất khẩu và nộp báo cáo cho KBNN theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 24/06/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY