Bộ Thông tin truyền thông

Mục đích

Giúp đơn vị Bộ Thông tin truyền thông thực hiện được các nghiệp vụ đặc thù trên MISA Mimosa Online, gửi dữ liệu lên MISA Bumas để đánh giá tình hình thực hiện.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Tạo dữ liệu mới cho các đơn vị đặc thù Bộ Thông tin truyền thông

– Trường hợp 1: Đơn vị đã có dữ liệu trên MISA Mimosa 2022 => Khi chuyển đổi lên Mimosa Online phần mềm sẽ giữ nguyên toàn bộ dữ liệu của đơn vị.

Xem thêm các thao tác chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa 2022 lên MISA Mimosa Online tại đây.

– Trường hợp 2: Đơn vị chưa sử dụng phần mềm MISA Mimosa 2022

Đối với đơn vị chưa sử dụng phần mềm MISA Mimosa 2022, anh/chị cần phải tạo dữ liệu kế toán mới trên MISA Mimosa Online. Chi tiết cách tạo dữ liệu kế toán mới, anh/chị xem tại đây.

Tại Bước 2: Tùy chọn nghiệp vụ:

 • Chọn Nghiệp vụ đặc thùBộ Thông tin truyền thông.
 • Nhấn Tiếp tục để thực hiện tiếp các bước tạo dữ liệu kế toán.

2. Kết nối MISA Bumas với MISA Mimosa Online 

Thao tác cụ thể xem tại đây

3. Lấy danh mục từ MISA Bumas về MISA Mimosa Online

Sau khi kết nối thành công tới MISA Bumas, đơn vị có thể lấy nhanh nhiệm vụ từ MISA Bumas về MISA Mimosa Online để lập các chứng từ chi tiết theo Nhiệm vụ.

 • Chọn menu Danh mục\Nhiệm vụ.
 • Nhấn Lấy danh mục để lấy nhanh nhiệm vụ từ MISA Bumas về MISA Mimosa Online.

Thao tác cụ thể xem tại đây

Xem thêm hướng dẫn lấy danh mục Phí, lệ phí từ MISA Bumas về MISA Mimosa Online tại đây

Xem thêm hướng dẫn lấy danh mục CTMT, dự án từ MISA Bumas về MISA Mimosa Online tại đây

4. Lấy quyết định giao dự toán từ MISA Bumas về MISA Mimosa Online

 • Vào nghiệp vụ Kho bạc\Nhập dự toán.
 • Nhấn Thêm từ quyết định giao dự toán.

 • Tích chọn các dự toán theo quyết định giao từ MISA Bumas. Nếu chọn nhiều quyết định giao thì mỗi quyết định sẽ tương ứng với 1 bản ghi nhập dự toán trên danh sách.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Kích đúp chuột vào quyết định giao dự toán mà phần mềm vừa lấy từ MISA Bumas về để thực hiện nhập dự toán.

5. In các báo cáo đặc thù Bộ Thông tin truyền thông

 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo đặc thù, kích đúp chuột vào báo cáo cần in.

Ví dụ: In báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán (đặc thù BTTT).

 • Khai báo tham số báo cáo.

 • Nhấn Xem báo cáo. Phần mềm in báo cáo như sau:

6. Gửi báo cáo đặc thù Bộ Thông tin truyền thông cho đơn vị cấp trên

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

7. Gửi số liệu tình hình thực hiện dự toán lên MISA Bumas để đánh giá tình hình thực hiện 

Với các đơn vị có đặc thù Bộ Thông tin và truyền thông thì sẽ gửi được các số liệu thực hiện dự toán cho các nội dung sau:

 • Phí, lệ phí
 • Nhiệm vụ 
 • CTMT, dự án

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 05/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY