1. Trang chủ
 2. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
 3. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm

Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm

 • Bước 1: Kiểm kê đối chiếu thực tế
 • Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách
 • Bước 3: Lập báo cáo
 • Bước 4: Nộp báo cáo

Thực hiện kiểm kê số liệu thực tế và đối chiếu với sổ sách, xử lý chênh lệch (nếu có) để đảm bảo số liệu kế toán khớp với thực tế và tuân thủ đúng Thông tư, Nghị định.

 1. Đối chiếu số dư tiền mặt với biên bản kiểm kê
 2. Đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng với sổ phụ
 3. Đối chiếu tài sản cố định với biên bản kiểm kê
 4. Đối chiếu vật tư hàng hóa tồn kho

Đơn vị lập được các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán để nộp cho cấp trên.

 1. Lập báo cáo tài chính
 2. Lập báo cáo quyết toán

Đơn vị in và nộp được các báo cáo lên cấp trên, KBNN hoặc cơ quan Thuế trên phần mềm MISA Mimosa Online.

 1. Hướng dẫn in báo cáo
 2. Xuất khẩu báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính
Cập nhật 20/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY