Chủ đầu tư

Mục đích

Giúp kế toán tại các đơn vị HCSN được NSNN cấp kinh phí để thực hiện các dự án đầu tư lập được các báo cáo quyết toán theo đúng quy định.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Để hệ thống bổ sung thêm nhóm báo cáo đặc thù Chủ đầu tư, anh/chị cần làm như sau:

  • Vào Thiết lập\Tùy chọn.

  • Chọn tab Nghiệp vụ\Nghiệp vụ khác.
  • Tích chọn Quản lý CTMT, dự ánKế toán chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án.
  • Nhấn Cất.

2. Để in các báo cáo đặc thù Chủ đầu tư, anh/chị làm như sau:

  • Vào menu Báo cáo\Chủ đầu tư.
  • Kích đúp chuột vào báo cáo cần in. Ví dụ: in mẫu 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành.

  • Khai báo các tham số báo cáo.

  • Nhấn Xem báo cáo. Phần mềm in báo cáo như sau:

Cập nhật 10/05/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY