Câu hỏi chung

 1. Làm thế nào để chuyển ngôn ngữ Tiếng Anh sang Tiếng Việt trên Google Chrome?
 2. Làm thế nào để cài đặt công cụ MISA KYSO?
 3. Làm thế nào để nhập các Danh mục, Số dư, Chứng từ từ file excel vào phần mềm?
 4. Làm thế nào để tìm kiếm nhanh chứng từ trên phần mềm?
 5. Làm thế nào để nộp được các báo cáo đối chiếu kho bạc trực tiếp từ phần mềm lên hệ thống DVC?
 6. Hướng dẫn khai báo các tham số báo cáo để lên báo cáo đúng
 7. Tôi muốn thay đổi tên người ký trên chứng từ hoặc báo cáo thì làm thế nào?
 8. Trường hợp không tìm thấy cột trên chứng từ dẫn đến ghi sổ không thành công thì phải làm như thế nào?
 9. Với kế toán kiêm nhiệm làm việc cho nhiều đơn vị thì chuyển sang dữ liệu đơn vị khác như thế nào?
 10. Làm thế nào để chọn đường dẫn khi tải chứng từ, file Excel, công cụ chuyển đổi,…?
 11. Làm thế nào để nhân bản chứng từ năm trước sang năm nay?
 12. Làm thế nào để in chứng từ hàng loạt?
 13. Làm thế nào khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Dự án. Ghi sổ không thành công”?
 14. Làm thế nào khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Đối tượng. Ghi sổ không thành công”?
 15. Làm thế nào khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Mục; Tiểu mục. Ghi sổ không thành công”?
 16. Làm thế nào khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Hoạt động. Ghi sổ không thành công”?
 17. Làm thế nào khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Tài khoản ngân hàng, kho bạc. Ghi sổ không thành công”?
 18. Làm thế nào để điền nhanh các dòng chứng từ giống nhau để tiết kiệm thời gian?
 19. Khi nhập khẩu Mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng trên DVC báo lỗi “Nội dung thanh toán không hợp lệ…” thì phải làm thế nào?
 20. Làm thế nào để xóa lịch sử trình duyệt Firefox (khắc phục việc máy tính người dùng chạy chậm)?
 21. Làm thế nào để sao chép các chứng từ đã phát sinh từ dữ liệu khác về dữ liệu đang làm việc?
 22. Trường hợp chuyển đổi dữ liệu từ Mimosa desktop lên Mimosa Online, phần mềm cảnh báo “Có lỗi xảy ra, vui lòng liên hệ MISA để được hỗ trợ” thì làm thế nào?
 23. Khi sửa mẫu, phần mềm cảnh báo “Tên mẫu […] đã tồn tại trong hệ thống. Vui lòng kiểm tra lại” thì làm thế nào?
 24. Khi lập chứng từ, nếu phần mềm cảnh báo “Chi quá số dự toán được giao” thì làm thế nào?
Cập nhật 19/01/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY