Kết thúc năm tài chính

I. Làm thế nào để sao chép chứng từ năm 2023 sang năm 2024?

  • Trường hợp dữ liệu liên năm, bạn nhân bản chứng từ năm trước sang năm nay tại đây
  • Trường hợp dữ liệu đã tách năm, bạn sao chép chứng từ sang dữ liệu mới tại đây

II. Làm thế nào để nhập chứng từ năm 2024?

1. Trường hợp 1: Bạn muốn nhập chung chứng từ năm 2024 trên cùng dữ liệu năm 2023, sau khi hoàn thiện số liệu năm 2023 thì tách dữ liệu sau.

  • Khi chưa hoàn thiện số liệu của năm cũ thì bạn nên lập chứng từ năm 2024 trên cùng File dữ liệu năm 2023. Xem hướng dẫn Tại đây
  • Sau khi hoàn thiện báo cáo năm 2023, bạn thực hiện tách dữ liệu để chuyển số dư và toàn bộ phát sinh năm 2024 sang một dữ liệu mới. Xem hướng dẫn Tại đây

2. Trường hợp 2: Bạn muốn tách riêng dữ liệu năm 2024 để nhập liệu ngay, sau khi hoàn thiện số liệu năm 2023 thì sửa lại số dư đầu kỳ dữ liệu năm 2024.

  • Hướng dẫn tách dữ liệu năm 2024 Tại đây
  • Sau khi hoàn thành xong số liệu năm 2023, cập nhật lại số dư đầu năm 2024. Xem hướng dẫn Tại đây
Cập nhật 26/01/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY