Sở giáo dục Hải Dương

Mục đích

Cho phép bổ sung thêm các tệp dữ liệu đặc thù của đơn vị đặc thù Sở giáo dục Hải Dương.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Tạo dữ liệu mới cho các đơn vị đặc thù Sở giáo dục Hải Dương

– Trường hợp 1: Đơn vị đã có dữ liệu trên MISA Mimosa 2022 => Khi chuyển đổi lên Mimosa Online phần mềm sẽ giữ nguyên toàn bộ dữ liệu của đơn vị.

Xem hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa 2022 lên MISA Mimosa Online tại đây.

– Trường hợp 2: Đơn vị chưa sử dụng phần mềm MISA Mimosa 2022

Cần tạo dữ liệu kế toán mới trên MISA Mimosa Online, xem tại đây.

Tại Bước 2: Tùy chọn nghiệp vụ:

  • Chọn Nghiệp vụ đặc thùSở giáo dục Hải Dương.
  • Nhấn Tiếp tục để thực hiện tiếp các bước tạo dữ liệu kế toán.

2. Bổ sung danh mục Nguồn kinh phí đặc thù Sở giáo dục Hải Dương

Sau khi chọn nghiệp vụ đặc thù là Sở giáo dục Hải Dương, phần mềm bổ sung các danh mục Nguồn kinh phí theo đặc thù Sở giáo dục Hải Dương tại menu Danh mục\Nguồn kinh phí như sau:

3. In Báo cáo đặc thù Sở giáo dục Hải Dương

Sau khi hạch toán chứng từ phát sinh tại đơn vị, kế toán in các chứng từ sổ sách báo cáo của Sở giáo dục Hải Dương.

Phần mềm bổ sung thêm 2 báo cáo đặc thù của Sở giáo dục Hải Dương tại menu Báo cáo\Đặc thù Sở giáo dục Hải Dương.

Báo cáo Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

1. Để thiết lập các công thức chi tiết theo từng chỉ tiêu của Phụ biểu F01-01/BCQT, anh/chị làm như sau:

  • Vào Thiết lập\Báo cáo tài chính.

  • Kích đúp chuột vào Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

  • Tham khảo các bước thiết lập báo cáo tài chính tại đây

  • Nhấn Cất để lưu thiết lập.

2. Để in báo cáo thì anh/chị vào menu Báo cáo\Đặc thù Sở giáo dục Hải Dương\Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

  • Khai báo các tham số báo cáo.

  • Nhấn Xem báo cáo

Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

1. Vào menu Báo cáo\Đặc thù Sở giáo dục Hải Dương\Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động.

2. Khai báo các tham số báo cáo.

3. Nhấn Xem báo cáo

4. Nộp các báo cáo đặc thù Sở giáo dục Hải Dương cho cơ quan chủ quản

1. Vào phân hệ Tổng hợp\Nộp báo cáo lên cấp trên\Xuất báo cáo XML.

2. Tại Bước 1: Chọn báo cáo, phần mềm mặc định tích chọn các báo cáo cần xuất khẩu trong đó có Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại (đặc thù Sở giáo dục Hải Dương).

3.Nhấn Tiếp tục để thực hiện các bước còn lại.

Thao tác tương tự xem tại đây

Cập nhật 06/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY